Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Hoewel ik niet veel met persoonsgegevens doe, heb ik er toch iets over opgenomen op deze pagina.

WVL Design
William van Luttikhuizen
Kapelmeestershoeve 119
7326 VB Apeldoorn
06 – 41 11 51 69
william@wvldesign.nl

Persoonsgegevens
WVL Design slaat je persoonsgegevens op omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik opsla en verwerk:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch

Doelstellingen
WVL Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw opdrachten, het verzenden van drukwerk en mijn, volgens de Belastingdienst verplichte, administratie.

Bewaartermijnen
WVL Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op z’n langst bewaar ik factuurgegevens tot 7 jaar na de laatste verkooporder. Dit op last van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
WVL Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
WVL Design maakt alleen gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik de cookies uitsluitend om in Google Analytics te bekijken hoe de website gebruikt wordt. De gegevens in Google Analytics zijn niet te herleiden naar een persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WVL Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar william@wvldesign.nl.

Klachten
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
WVL Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via william@wvldesign.nl.

Chat met William
Waarmee kan ik je helpen?
Heb je een vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp.